Skogens skatter

Ibland när jag får en stund över tar jag med mig kameran till skogen. Jag går på stigar, men allra helst tar jag vägar där folk inte brukar gå för att förhoppningsvis få en skymt av vildvuxen skog vilket innebär liv! Än finns det lite småsvamp kvar värt att kravla bland blöt mossa för att …