Fullformat?

En fullformatskamera är en digital systemkamera med en fullformatssensor. Det betyder att sensorn har en storlek på 24 x 35,9 mm millimeter. En småbildskamera som exempelvis Nikon D5100 eller Canon 650D har en sensorstorlek på 23.6 x 15.6mm.

VAD BETYDER DÅ DETTA?
Jo, en större sensor får exempelvis ett minskat skärpedjup än en mindre sensor, om bilderna har samma utsnitt. Anledningen är att man måste komma närmare ett objekt med den större sensorn än med den mindre. På så vis är det svårare att få till fina suddiga bakgrunder med kort skärpedjup på en kompaktkamera, medan detta blir lättare på en kamera med fullformatssensor.

En större sensor med samma upplösning som en mindre sensor har generellt sett också bättre dynamiskt omfång. Anledningen till detta är att den större ytan leder till att sensorns pixlar kan samla in mer ljus innan den överfylls, eller överexponeras. Men eftersom detta beror på pixeltätheten kan en mindre sensor med lägre upplösning prestera lika bra som en större sensor med högre upplösning i detta hänseende – de har samma pixeltäthet. En större sensor behöver alltså inte betyda högre upplösning.

Större pixlar ger också en högre elektrisk signal, något som minskar behovet av signalens förstärkning, vilket ger upphov till brus i bilderna. Detta fungerar på samma sätt som med kamerans ISO – känsligheten på kameran – där högre iso-värde ger ett ökat brus på grund av att signalen från det infallande ljuset måste förstärkas.

CROPFAKTOR
En sensor kan ha olika storlekar. De dyrare kamerorna, som Nikon D3s eller Canon 5DmkIII har fullformatssensor. Det betyder att deras sensor är stor och visar fullbild.
De billigare kamerorna, som Nikon D3000, D5100, D90, D300 eller  Canon 550D, 650D, 50D, 7D med flera har en så kallad APS-C-sensor, som “beskär bilden” inuti kameran.

Talet som man kan räkna ut hur mycket mindre än en fullformatsensor/analog kameras film en sensor är, kallas cropfaktor. På Nikons APS-C-sensorer är cropfaktorn vanligtvis x1,5 och på Canons x1,6. Med hjälp av dessa tal kan man räkna ut den “egentliga brännvidden” på en kamera med APS-C-sensor.

Ett objektiv med brännvidden 50mm, motsvarar på fullformat/med analog kamera 50mm, men tar vi till exempel Nikon D5100 och monterar objektivet, så måste vi multiplicera 50 med 1,5 (cropfaktorn hos Nikon). Brännvidden motsvarar således – 50(mm) x 1,5(crop) = 75mm(mm) – 75mm istället för 50.

FULLFORMAT VS APS-C
Här är två likadana bilder som är tagna från exakt samma plats. Den undre bilden är tagen med en fullformatskamera (Nikon D800) och den övre bilden är tagen med en kamera med APS-C-sensor (Nikon D5100).

Brännvidden är 50 mm på båda bilderna. Som ni ser får man med mycket mer av motivet med en fullformatskamera. Fördelen med cropsensor är att man kommer närmare motivet utan att behöva flytta sig närmare vilket exempelvis kan lämpa sig bra vid street- eller naturfotografering.

Med ett 300mm-objektiv kommer du långt, då 300 som bäst motsvarar ungefär 480mm på en kamera med en APS-C-sensor. 480mm brännvidd! Det får man betala dyra pengar för om man vill ha det till en fullformatare.

Posted by

One Comment on “Fullformat?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.