Öppna .jpg i Camera Raw

FÖR PHOTOSHOP CS4 ELLER SENARE
Gå till Edit > Preferences > File Handling (Redigera > Inställningar > Filhantering). Klicka på knappen för Camera Raw Preferences (Camera Raw-inställningar).

I den nya dialogrutan som dyker upp går du nästan längs ned där du hittar en rullmeny för JPEG. Välj Automatically Open All Supported JPEGs (Öppna alla JPEG.bilder som stöds automatiskt).

FÖR PHOTOSHOP CS3
Välj Edit > Preferences > File Handling (Redigera > Inställningar > Filhantering). Kryssa i den översta rutan ”Use Adobe Camera Raw for JPEG-files”.

Obs! På Mac är Inställningar under Photoshopmenyn iställer för under Editmenyn.

Posted by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.