Skräddare (Gerridae)

Skräddare (Gerridae) är en familj av vattenlevande insekter som man kan se springa på vattenytan i små vattendrag. Detta kan de göra på grund av att det andra och tredje benparet är förlängda och har vattenavstötande hår. På så vis bärs insekterna av vattnets ytspänning. De ror med det andra benparet och styr med det tredje. Genom vibrationen som uppstår på vattenytan när en insekt ramlar ner kan de spåra sitt byte. Fullvuxna honor kan övervintra i marken. På våren lägger de ägg varefter de dör. Det förekommer tio arter i Sverige och de tillhör släktet Gerris.

De flesta skräddare lever i stillastående sötvatten, men vissa återfinns i svagt rinnande vatten eller på vattenväxter. Undantaget är de så kallade havslöparna (släktet Halobates), som lever på havsytan och har påträffats hundratals mil från land.

Källa: Wikipedia

Posted by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.