Vreta Kloster + fototips!

KALLARE LJUS

VARMARE LJUS

Tips: Experimentera med ljuset!
Ett av mina bästa redigeringstips är att leka och experimentera med vitbalansen. De översta bilderna har en lätt kall blå ton i sig medan de två nedersta bilderna har en varmare ton som jag lagt på i efterhand i Camera Raw.

På det viset kan man ändra stämningen i bilden beroende på vad det är man vill förmedla. Vilken känsla ska bilden ge?

Posted by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.